•  

Kliimatüüp (30.01.2009 00:00)

Kliimatüüp on kliima antud kohas, kus sarnaste kliimatekketegurite mõjul kujunevad sarnased kliimatingimused, näiteks Atlandi regioon, Vahemere regioon jne.
Kliimatüüpide hulk sõltub klassifikatsioonist ja sellest, mis on võetud jaotamise aluseks või kui tähtsaks üht või teist komponenti peetakse. Näiteks parasvöötmes eristatakse 4 kliimatüüpi vastavalt niiskusrežiimile ning temperatuuriamplituudile (Alissovi järgi).
Tuntumad kliimaklassifikatsioonid on Alissovi ja Köppeni.
Rohkem: http://et.wikipedia.org/wiki/Kliimat%C3%BC%C3%BCp ja http://www.geo.ut.ee/kooligeo/linkkliima.php3

Eelmised artiklid:

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam