•  

Üheksas, talvisevõitu ilmaga nädal (06.03.2016 14:09)

Autor: Jüri Kamenik

Täna, 6. märtsil hakkas ilma määrama Kesk-Euroopast lähenev lõunatsüklon. Kuna rõhuväli on väikesegradiendiline, siis ilm püsis rahulik ja esialgu pilves, kohati udune. Lõunast saabus selgema taevaga ala, mistõttu ilm selgines ja muutus päikeseliseks. Selge taevaga ala liigub üle Eesti lõunast põhja, hiljem läheb uuesti pilve.
Õhutemperatuur püsis jätkuvalt valdavalt 0 °C lähedal, päikeselise ilmaga võib tõusta kohati 5 °C-ni.

Järv
6.03.16 Tallinn
Foto: Elviira Vehh


05.03.2016 14:04

5. märtsil avaldas mõju veel Põhja-Venemaa antitsüklon edelaserv, samas lähenes kagust lõunatsüklon. Nende rõhkkondade koosmõjul oli ilm vaikne ja pilves, kuid peamiselt sademeteta (kohati udulumi, uduvihm või nõrk lörts, eriti Ida-Eestis).
Õhutemperatuur püsis jätkuvalt valdavalt 0 °C lähedal, kohati oli pisut soojemgi, aga tegelikku sula endiselt siiski polnud või oli nõrk sula. Ilma soojenemine soosib udu teket, mis ka juba päeval Virumaal tekkis. See udu levib ilmselt öö jooksul mujalegi.
Kesk-Euroopas süvenes lõunatsüklon, mille idaservas kantakse troopilist õhumassi põhja poole. Eesti saab sellest samuti osa, mis tähendab, et õhutemperatuur tõuseb – saabub tõeline sula. Ühes sooja õhumassiga on oodata ka sadu, mis tuleb ilmselt peamiselt vihmana.
Lõunatsüklonid ja kuum õhumass Venemaa antitsükloni servas jääb püsima ka nädala alguses. Kui uus lõunatsüklon läheb otse üle Eesti, võib tulla üsna tugev vihm või lörts.


04.03.2016 14:04

4. märtsil jäi Eesti Põhja-Venemaa antitsükloni edelaserva, kus valitses poolmeridionaalne tsirkulatsioon (õhuvool kagust), kuid kagust lähenes lõunatsüklon. Sellises olukorras oli ilm enamasti pilves, kuigi päeva jooksul püsis Eesti kohal selgema taevaga riba, mistõttu esines ka selgimisi; sademeid polnud.
Õhutemperatuur püsis valdavalt 0 °C lähedal, kohati oli soojemgi, aga tegelikku sula siiski polnud.
Lõunatsüklon kannab sooja õhumassi kohale. See võtab siiski kuni 2 päeva aega – senikaua on ilm pilves, sulalähedane ja kuiv või oluliste sademeteta. Alles väga sooja õhumassi kohalejõudmisel võib tulla märkimisväärsem sadu.
Seejärel jääb kuum õhumass Venemaa antitsüklonisse, aga Eestini ilmselt siiski ei ulatu. Ilm muutub siiski soojemaks ja lumi hakkab sulama.


03.03.2016 14:03

Täna, 3. märtsil jäi Eesti tsüklonite vahele, kus valitseb poolmeridionaalne tsirkulatsioon (vt jooniselt). Selle mõjul läks ilm pilve, aga sademeid polnud. Õhutemperatuur püsib valdavalt 0 °C madalamal, kohati, peamiselt rannikualadel, on soojem.

Praegusega sarnane üsna talvine ilm püsib vähemalt 6. märtsini enne kui päris soe õhumass kohale jõuab. Sademeid pole oodata või minimaalselt, alles ilma soojenedes võib olla sadu märkimisväärsem. Hiljem on õhumass jälle külmem, aga praegusega sarnaselt külm ilm pole eriti tõenäoline, kuid lund võib siis juurde sadada küll.

 


03.03.2016 14:31

Täna, 2. märtsil jõudis lõunatsüklon Venemaale, teine tsüklon lähenes Skandinaaviast. Ometigi jäi tsüklonite vahel püsima selge ilma vöönd, mis jättis mulje kuiva õhumassiga tugevast antitsüklonist (tegelikult jäi Eesti madalrõhuvälja). Nii langes õhutemperatuur hommikuks taas mitmel pool -10 °C-st madalamale, päeval tõuseb 0 °C lähedale.
Tsüklonid nõrgenevad ja rahulik, võib olla esialgu isegi selge ilm püsib. Kaguvooluga peaks siiski madalad pilved taeva katma: ilm muutub sombuseks ja soojemaks. Siiski märkimisväärset õhutemperatuuri tõusu niipea oodata ei ole.

 

Tsüklonite vahele kiilunud selge ilma vöönd


01.03.2016 20:35

Täna, 1. märtsil tormas üle Eesti antitsüklon. See hoidis ilm vaikse ja külmana, mitmel pool langes õhutemperatuur hommikuks -10...-15 °C-ni, kohati madalamalegi (Väike-Maarjas -18,1 °C), mõnel pool rannikualadel oli tunduvalt soojem. Paljudes kohtades tekkis udu ja härmatis, mis päeva jooksul kaob. Päeval peaks õhutemperatuur tõusma 0 °C lähedale.

Märtsi esimene loojang
Andineeme 1.03.2016
Foto: Jüri Voit

Türreeni merelt läks lõunatsüklon teele ja jõudis Slovakkia kohale, põhjustab oma teel rekordilisi lumesadusid (hoiatused), liigub sealt edasi kirdesse. Teine, väga aktiivne tsüklon, jõudis Põhjamerele ja liigub tasapisi itta. Mõlema tsükloni mõju suureneb, aga otsest ülekaalu ei pruugi neist kumbki saavutada (algul mõjutab ehk rohkem lõunatsüklon, hiljem aga läänetsüklon, seejärel ühinevad). See avab tee soojemale õhumassile, aga kiiret õhutemperatuuri tõusu pole siiski oodata. Nädala lõpuks võib õhutemperatuur jääda valdavalt üle 0 °C.

Poolmeridionaalne tsirkulatsioon soodustab uute lõunatsüklonite saabumist. Otse üle liikudes toovad pilves ja sajust ilma, on jäite, kiilasjää, allajahtunud sademete võimalus, aga nende idaservades jõuavad kohale järjestikused soojalained (Lõuna-Venemaa kuuma antitsükloni lääneserv, mis hoidis näiteks 2007. a märtsis ilma pikka aega palavana).


29.02.2016 19:38

29. veebruaril tugevnes antitsükloni mõju. Selle mõjul arenes öösel mitmel pool udu, mis asendus päeva jooksul pilves ilmaga. Päeva jooksul ilm selgines ja muutus kõikjal päikeseliseks, ainult Tartus jagus pilvi loojanguni.
Õhutemperatuur oli hommikul 0...-5 °C, selgemates kohtades langes -6...-9 °C-ni, päeval tõusis 0 °C lähedale, saarte rannikualadel kuni +3 °C. Õhtul läks märksa külmemaks, ja mitmel pool tekkis udu; hommikul võib olla -10...-15 °C.
Antitsüklon liigub kiiresti Venemaale, aga selge ilm peaks püsima (öösel on udune). Seejärel hakkab ilma määrama lõunatsüklon, kuid suurem sadu ilmselt kohale ei jõua.
Lõunatsüklon avab tee soojemale õhumassile, kuid ööpäevaringselt plusskraade see siiski veel ei pruugi tagada.


28.02.2016 20:38

Tuleb üsna rahulik ja talvisevõitu ilmaga nädal, õhumass peaks aegamisi soojenema.
Nädala alguses on ülekaalus antitsüklon, mis hoiab ilma vaikse ja tõenäoliselt ka selge. Õhutemperatuur võib kohati langeda -10 °C-ni, päeviti peaks olema 0 °C lähedal. Edaspidi suureneb tsüklonite mõju, mis võivad tuua tuule tugevnemise ja pisut sademeid (esialgu peamiselt lumena).
Nädala lõpuks võib püsima jääda poolmeridionaalne tsirkulatsioon, mis võib kohale tuua kevadiselt sooja õhumassi, kuid õhutemperatuur oleneb pilvisusest.

Foto: Peeter Rokk

### 62 ###


Eelmised artiklid:

8. nädal. Sajune ja suhteliselt talvine nädal (28.02.2016) Foto: Ingrid Tiitre 28. veebruaril jäi Eesti sadulasse (rõhkkondade vaheline väikesegradiendiline baariline väli), samal ajal tugevnes antitsüklonite mõju. Türreeni merele jõudis tohutu lõunatsüklon, mille põhjaserv ulatus Kesk-Euroopani. Sadul  muutis ilma vaikseks, samas enamasti püsis pilves, selgines vaid mõnedes kohtades, nt Tartumaal ja sealt kagu pool.

Seitsmes nädal - kargem, aga siiski mitte päris talvine nädal (21.02.2016) Pühapäev lumesajus 21.02.16 Puhja, Kavilda Foto: Ülle Loog Täna asendus lõunavool läänevooluga, sest Venemaa antitsüklon triivis üha kaugemale itta ja võimaldas läänetsüklonite pääsu Läänemerele. Sellega seoses läks tuulisemaks, kohati tuiskas veidi. Sadas enamasti lund, Lääne-Eesti kohati ka lörtsi ja saartel vihma.

Kuues, soe ja niiske nädal (14.02.2016) Saunapäev 13.02.2016 Tuhala Foto: Ilme Parik 14. veebruaril määrab ilma lõunatsüklon oma lõunalohkudega – need liiguvad Venemaa kuuma ja tugeva antitsükloni lääneservas lõunast põhja.

Ilmapäevik. Viienda nädala ilm (07.02.2016) Jäine 07.02.2016 Türil Foto: Maret Karu 7. veebruaril oli ilm tsükloni soojas sektoris udune, kohati oli vihmahooge ja õhutemperatuur jäi 1...4 °C vahemikku. Järgmistel päevadel määrab ilma sama madalrõhusüsteemi idaserv, kus on soe ja niiske ilm, aeg-ajalt liigub üle maa vihmasadu.

Neljas nädal. Soe, sajune ja tuuline nädal (30.01.2016) Eesti ilma määrab järgneval paaril päeval endiselt Norra mere tsüklon, milles õhumass jahtub (suureneb lörtsi ja märja lume võimalus). Sellega peaks uus tsüklon liituma 2. veebruariks. See toob sooja ja niiske õhumassi koos vihma ja tugeva tuulega. Tekkiv ühistsüklon jääb ilma kujundama samuti mitmeks päevaks ja õhumassi jahtumisel suureneb lörtsi ja lume võimalus.

Kolmas nädal. Talviselt külm ja lumine nädal. (24.01.2016) Täna tõi Läänemerele jõudnud madalrõhulohk lumesaju, kohati on sadu intensiivne, sh ka Tallinnas, sest tugeva frontaalse mõjutuse korral ei määra aluspind ega orograafia kuigi palju. Viimast asjaolu tuleb arvestada ka järgmiste sadude korral. Õhutemperatuur tõusis keskpäevaks kõikjal üle -10 °C, saarte rannikualadel püsis kohati jätkuvalt 0...2 °C.

2. nädal. Parajalt külm ja lumesadude ning tuiskudega nädal (17.01.2016) Haikala Tugev loodetuul tõstis õhutemperatuuri -1 kraadini.15.01.2016.Andineeme Foto: Jüri Voit 17. jaanuaril määras ilma jätkuvalt madalrõhuvöönd, millega liitus lõunatsüklon ja sukelduja loodest. Nende mõjul tihenes pilvisus ja alates Põhja-Eestist hakkas hooti lund sadama.

1. nädal. Märkimisväärsemat sadu on oodata 12. jaanuariks (10.01.2016) Rebane hiirejahil 10.01.16 Puhja Foto: Ülle Loog Tänase ööpäeva jooksul peaks pilvisus tihenema ja hakkama lund sadama, tugeva tuule korral võib olla tuisku. Märkimisväärsemat sadu on oodata 12. jaanuariks, kui tsüklon tuleb Eesti kohale (või väga lähedale).

53. nädala ilm: uus idatsüklon tulekul (03.01.2016) Hommikune meri Foto: Peep Loorits Uus idatsüklon on tulekul. See on suurem ja külmema õhumassiga, mistõttu prognoositakse -25...30 °C – võib selge vaikse ilmaga tulla, aga rannikualadel võib tsükloni lähenedes jälle mereefekt tugevneda. 

Tormipäevik 4.-7. detsember (07.12.2015) Õhtu Haapsalus Foto: Valeri47 Üks torm tuleb, teine läheb. Hoiame neil siin tormipäevikus silma peal + tähtsamad lingid. Ilmateenistus: Eesti hoiatused 7.12. lääne- ja loodetuul sisemaal puhanguti 15-20, rannikul kuni 25, ennelõunal Hiiumaal ja looderannikul kuni 28 m/s. Õhtu poole annab tormituul tasapisi järele..

Ilmapäevik. 49. nädala ilm (30.11.–6.12.2015) Reede (04.12.2015) Tormine nädal. Tormine Tartu

Ilmapäevik. 49. nädala ilm (30.11.–6.12.2015) Neljapäev (03.12.2015) Tuleb valdavalt tsüklonaalne nädal, kuhu mahub ka mõni kõrgrõhuhari. See tähendab muutliku, sageli tuulist ja sajust ilma. Nädala lõpp võib olla kuivem. Sombune Tõravere

Ilmapäevik. 49. nädala ilm (30.11.–6.12.2015) Kolmapäev (02.12.2015) Tuleb valdavalt tsüklonaalne nädal, kuhu mahub ka mõni kõrgrõhuhari. See tähendab muutliku, sageli tuulist ja sajust ilma. Nädala lõpp võib olla kuivem. Foto: Keskpäev Tartus

Ilmapäevik. 49. nädala ilm (30.11.–6.12.2015) Teisipäev (01.12.2015) Tuleb valdavalt tsüklonaalne nädal, kuhu mahub ka mõni kõrgrõhuhari. See tähendab muutliku, sageli tuulist ja sajust ilma. Nädala lõpp võib olla kuivem. Foto: 1.12.2015 kl 22.24 Laagris.

Ilmapäevik: 49. nädala ilm (30.11.–6.12.2015) (30.11.2015) Tuleb valdavalt tsüklonaalne nädal, kuhu mahub ka mõni kõrgrõhuhari. See tähendab muutlikku, sageli tuulist ja sajust ilma. Nädala lõpp võib olla kuivem. 28.11.2015 Tormine meri. Foto: Triinu Sarv

Tormipäevik (30.11.2015) Ilmateenistus: 30.11. hommikul püsib mandril lõuna- ja edelatuul puhanguti 16, Pärnu-, Lääne- ja Harjumaa sisealadel kuni 20 m/s,  rannikul 25, Saare- ja Hiiumaal 30 m/s.

Ilmapäevik. 48. nädala ilm (23.-29.11) Pühapäev (29.11.2015)

Ilmapäevik. 48. nädala ilm (23.-29.11) Laupäev (28.11.2015) Nädala ilma ülevaade. Külmem ja rahulikum aeg on saanud läbi ning asendunud sooja tormise ilmaga. 25.11.15 Puhja. Foto: Ülle Loog

Ilmapäevik: 48. nädala ilm (23.–29.11.2015) (23.11.2015) Foto: Triinu Sarv Tuleb rahulik ja väheste sademetega nädal. Varasemast on hulga külmem – ülekaalu võivad saavutada miinuskraadid ja 21. novembril maha sadanud lumi võib esialgu püsima jääda.

Ilmapäevik: 47. nädala ilm (16.–22.11.2015) (22.11.2015) Foto: Jana Kuusemäe.  22. novembri öösel oli Põhja-Eestis veel tormine ilm, hooti sadas lund ja tuiskas. Tuul tugevnes kuni 30 m/s (Loksal 29,7 m/s). Hommikuks jõudis tormi toonud ja tasapisi täituv tsüklon Karjala kohale, mistõttu ilm rahunes. Kaugemal sisemaal oli ilm rahulik ja kohati päris selge.

Ilmapäevik: 46. nädala ilm (9.–15.11.2015) (15.11.2015) Tuleb muutliku ilmaga, kuid soe nädal, sest Eestit mõjutab läänetsüklonite seeria – tugevate ja kestvate udude aeg on mõneks ajaks möödas. Vaade 7. novembril Munamäe vaatetornist. Ain Vindi foto

Ilmapäevik: 45. nädala ilm (2.–8.11.2015) (02.11.2015) Põuane oktoober (tolmukuu) on läbi, kuid nädal ei too olulisi muutusi: valitseb küll väga soe ja niiske õhumass, ent sajuvõimalus on vähemalt esialgu väike. Soe ja sombune 31. oktoober Meriväljal. Autori foto

Ilmapäevik: 44. nädala ilm (26.–32.10.2015) (26.10.2015) Tuleb üsna muutliku ilmaga nädal, kuid paistab, et ülekaalu saavutab lõpuks antitsüklon. Tänu Tarmole õnnestus 24. oktoobri päikeseloojangust jäädvustada vapustav kaader (Tallinna siluetiga).

Ilmapäevik: 43. nädala ilm (19.–25.10.2015) (20.10.2015) Tuleb muutliku ilmaga nädal, kuid esialgu on ülekaalus veel antitsüklonid, alles hiljem suureneb ka tsüklonite mõju ja võib üle pika aja märkimisväärne sadugi tulla. Nii see udu tekkis. See on pildistatud Tabasalus pärast loojangut 17.10.2015. Foto: Triinu Sarv.

Ilmapäevik: 42. nädala ilm (12.–18.10.2015) (12.10.2015) Tuleb valdavalt vaikne ja jahe nädal antitsüklonite ülekaaluga ja vähesed sademed on võimalikud alles nädala teises pooles. 8.10.2015.a. kell 21:30. Foto: Kalmer Saar

Ilmapäevik: 41. nädala ilm (5.–11.10.2015) (05.10.2015) Tuleb jahe ja valdavalt sademeteta nädalavahetus, sest valitseb antitsüklon, ainult rannikualad võivad mereefekti mõjul sajuhooge saada. Pilved olid veel pikalt punast tooni 02.10.2015 Merivälja muuli juures. Foto: Triinu Sarv

Ilmapäevik: 40. nädala ilm (28.09.–4.10.2015) (27.09.2015) Tuleb sügise alguse kohta üsna tavaline nädal nii õhutemperatuuri kui aktiviseeruva tsüklonaalse tegevuse poolest (eriti 70ndatel laiustel). Esialgu on tendents jahenemisele, kuni nädala teiseks pooleks kujuneb välja uus, senisest madalam temperatuurifoon. 27. septembri hommikune udu ja hall Lääne-Virumaal Simunas. Kairo Kiitsaku foto

Ilmapäevik: 39. nädala ilm (21.–27.09.2015) (20.09.2015) Tuleb soe septembrinädal, kuid ilma kujundavad vaheldumisi nii tsüklonid kui antitsüklonid. Vahel on pilvede alumine piir sile nagu lõigatud. 20.09.2015 Laagris. Autori foto

Ilmapäevik: 38. nädala ilm (14.–20.09.2015) (14.09.2015) Tuleb septembri keskpaiga kohta väga soe nädal, mõnel päeval võib olla suviselt soe. Kakumäe rand 10.09.2015. Foto: Triinu Sarv

Ilmapäevik: 37. nädala ilm (7.–13.09.2015) (07.09.2015) Nädala algul kujundab ilma veel Venemaale liikuv suur tsüklon, mis toob esialgu hoovihmu ja kohatist äikest, aga ka tuule tugevnemist, samas läheb jahedamaks. Nädala teisel poolel hakkab ilma määrama läänest saabuv soe antitsüklon. See võib tuua vananaistesuvele iseloomuliku ilma. 12 08 2015 öine äike meenutamas suve Eesti kagunurgas. Foto: Andres Kunnus

Ilmapäevik: 36. nädala ilm (31.08.–6.09.2015) (31.08.2015) Nädal on valdavalt sajune, kuid suhteliselt soe (ööpäeva keskmine vastab veel suve kriteeriumidele). Mitmesuguseid pilvi Vasalemmas. Andres Tuzbergi foto

Ilmapäevik: 34. nädala ilm (17.–23.08.2015) (17.08.2015) Jätkub esialgu jaheda antitsükloni liikumine lõuna poole, kuid aja jooksul see soojeneb. Seetõttu on oodata tuule nõrgenemist ja ööpäevase temperatuuriamplituudi suurenemist, sest ilm on valdavalt selge. Päikeseline ilm 16. augustil Kibunas

Ilmapäevik: 33. nädala ilm (10.–16.08.2015) (10.08.2015) Nädal toob südasuviselt soojad ilmad nagu oleks juuli. Nädal algas edelast saabunud sooja antitsükloniga, mis hoiab ilma päikeselise ja kuni 26 °C soojana. Kuna antitsüklon jõuab ida ja kagu poole, siis selle lääneservas läheb kuum õhumass taas liikvele. Nii läheneb õhutemperatuur 12. augustil taas 30 °C ja võib olla äikest, eriti Ida-Eestis. Inge Baikov. 6. augusti õhtu, Raplamaa, Kumma.

Ilmapäevik: 32. nädala ilm (3.–9.08.2015) (03.08.2015) Viimase kahe-kolme nädala augustiilmad (jahedad, sageli udused hommikud ja hoovihmadega päevad) lõppevad, sest muutus on ukse ees:  tagasi võib oodata juulit või õigemini juulile iseloomulikke südasuviselt sooje ilmu. Äikeseline 30. juuli õhtu Pärnus. Kairo Kiitsaku foto

Ilmapäevik: 31. nädala ilm (27.07–03.08.2015) (27.07.2015) 2004. a saabus augusti alguses mõneks päevaks südasuviselt soe ja vaikne ilm, st klassikaline rannailm. Mudelid näitavad hetkel küll sellist võimalust, kuid aeg näitab, mis sellest saab. Võimas rünk- ja kihtrünkpilvede segu Kibuna (Harjumaal) kohal

Ilmapäevik: 30. nädala ilm (20.–26.07.2015) (20.07.2015) Ilm on sageli vihmahoogudega ja jahe või mõõdukalt soe, sest püsib läänetsüklonite ülekaal. Soojemaks ja kuivemaks võib kujuneda 21. juuli. Nõmmel 16.07.2015. Triinu Sarve foto

Ilmapäevik: 29. nädala ilm (13.–19.07.2015) (15.07.2015) Kuigi tsükloni mõju aegamisi väheneb, sest see eemaldub põhja suunas, jääb sajuvõimalus ikka üsna suureks. Päris kuiva päeva ilmselt ei tule, sest asemele pole saabumas ei antitsüklonit ega piisavalt tugevat kõrgrõhuharja. 12.07.2015 Pärnumaal Toris. Foto: karmar

Ilmapäevik: 28. nädala ilm (6.–12.07.2015) (06.07.2015) Juuliga alanud südasuvised ilmad saavad otsa, sest troopilise õhumassiga täidetud antitsüklon laguneb ja asemele tulevad läänetsüklonid – nii avatakse uus sajuperiood.  Ain Vindi. Helkivad Tartus 04.07.2015

Ilmapäevik: 27. nädala ilm (29.06.–5.07.2015) (29.06.2015) Nädala alguses määrab ilma läänest itta liikuv madalrõhulohk. Selle eel ilm soojeneb, kuid suureneb ka vihmavõimalus. Hiljem suureneb antitsükloni mõju, mistõttu ilm muutub päikeselisemaks ja nädala lõpus ka soojemaks.

Ilmapäevik: 26. nädala ilm (22.-28.06.2015) (22.06.2015) Eesti ilma kujundab jätkuvalt madalrõhuväli või tsüklonid. Seetõttu on ilm sageli sajune ja sooja eriti üle 20 °C loota pole.


Архив

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam