•  

Saffir-Simpsoni skaala (10.08.2011 00:00)

Troopilise tormi Irene arenemine orkaaniks 23.08.2011. NOAA visualisatsioon

Troopilisest tormist saab orkaan siis, kui selle tuulte kiirus ulatub 33. meetrini sekundis. Orkaanid on oma raskusastmelt jaotatud viide kategooriasse.

Orkaaniskaala võeti kasutusele 1959. aastal USA riikliku ookeani ja atmosfääri administratisooni (NOAA) orkaaniennustuskeskuse (NHC) poolt, et oleks võimalik operatiivselt ette ennustada läheneva orkaani poolt tehtavaid kahjustusi.
Selle loojateks olid orkaaniennustuskeskuse insener Herbert Saffir ja direktor dr. Bob Simpson ning nende nimede järgi kannabki orkaaniskaala Saffir-Simpsoni nimetust.

Saffir-Simpsoni orkaaniskaala:

1. kategooria orkaan
Suuremaid kahjustusi ehitistele ei ole, hävineda võivad ankurdamata vagunelamud, puud ja põõsastik. Rannikulähedased teedel võib esineda üleujutusi ning kaldakaid võivad saada väiksemaid purustusi.

2. kategooria orkaan
Ehitistel võib puruneda katuseid, aknaid ja uksi. Märkimisväärseid kahjustusi saavad taimestik, vagunelamud ja kaldakaid. Rannikul ning madalamal asuvad evakutsiooniteed saavad üle ujutatud 2-4 tundi enne orkaani keskme saabumist. Nõrgalt kinnitatud väikelaevad lõhuvad sildumiskohti.

3. kategooria orkaan
Kahjustusi võvad saada väiksemad majad, kõrvalhooned ja fassaadisüsteemid, vagunelamud hävinevad. Üleujutused rannikul lõhuvad väiksemad ehitised ja neist eralduvad ujuvjäänused lõhuvad omakorda suuremat  taristut. Maapind, mis ei ületa merepinna kõrgust enam kui 5 jalga (1,52 m) võib üle ujutatud saada kuni 13 kilomeetri kaugusele sisemaale.

4. kategooria orkaan
Suuremad kahjustused fassaadisüsteemidele ja väiksemate hoonete katustele. Suur erosioon kallastel. Tugevad kahjustused madalamatel korrustel ja kaldalähedasel taristul. Alad, mis ei ületa merepinna kõrgust 10 jalga (3,05 m) võivad saada üle ujutatud. Massiline evakuatsioon aladel, mis ulatuvad kuni 10 kilomeetri kaugusele sisemaale.

5. kategooria orkaan
Lõhub täielikult paljude majade ja industriaalhoonete katused ning väiksemad ehitised. Suur häviing madalamatel korrustel ja taristul, mis ei asu merepinnast kõrgemal kui 15 jalga (4,57 m) ning kaldast kaugemal kui 500 jardi (457,2 m). Evakuatsioon aladel, mis asuvad kaldast kuni 16. kilomeetri kaugusel.

 

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam