•  

Advektsioon (03.02.2013 00:00)

Autor: Jüri Kamenik

Advektsioonil on vähemalt kaks selget tähendust:
a) keskkonna omaduste ülekanne;
b) õhumasside horisontaalne ümberpaigutumine.

Advektsioon tähendab keskkonna (näiteks ookeanis või atmosfääris) omaduste ülekannet, milleks võib-olla soojus, niiskus, soolsus jne. Kuna meteoroloogiline advektsioon järgib isobaarpindu, siis on tegemist
õhu valdavalt horisontaalse ümberpaigutumisega.
Advektsioon (atmosfääri kontekstis) on tavaliselt seotud kesklaiuste tsüklonite, millega on seotud frondid, mis eraldavad erinevate omadustega õhumasse. Sünoptikas on advektsioon üks kesksetest nähtustest.
Advektsioonil on oluline koht vee ringkäigus, sest on niiskuse transpordi mehhanism, kuid on tähtis ka mõne spetsiifilisema nähtuse tekkes, näiteks orograafiliste (mäe-)pilvede kujunemisel.

 

Eelmised artiklid:

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam